I miss those crazy guys #bigbang #bigbangisvip #bigbangismyeverything #언제나 아직까지 인기있는 #gdra…

I miss those crazy guys 😭😭 #bigbang #bigbangisvip #bigbangismyeverything #언제나 아직까지 인기있는 #gdragon #gd #seungri #taeyang #youngbae #top #choiseunghyun #kwonjiyong #leeseunghyun #daesung

2017-07-04 08:27:49

I miss those crazy guys 😭😭 #bigbang #bigbangisvip #bigbangismyeverything #언제나 아직까지 인기있는 #gdragon #gd #seungri #taeyang #youngbae #top #choiseunghyun #kwonjiyong #leeseunghyun #daesung

댓글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다.